در راستای محکوم کردن آتش زدن قرآن

بازدیدکنندگان عزیز:

جهت حمایت از طرح سراسری ختم قرآن کریم(با ترجمه) و تسلای دل آقا امام زمان (عج) با قرار دادن پی ام  (در چت رومها) و  ارسال پیامک زیر به لیست دوستان خود، در اجر معنوی این طرح سهیم باشید.


نمونه پیامک یا پی ام: "شرکت در طرح سراسری ختم قرآن کریم(با ترجمه) در اعتراض به آتش زدن قرآن کریم، با ارسال یک پیامک خالی به 09393235696"


نمونه پیامک یا پی ام: "شرکت در طرح سراسری ختم قرآن کریم(با ترجمه) جهت تسلای دل امام  زمان(عج)، با ارسال یک پیامک خالی به 09393235696"


پیشاپیش از همه شما تشکر می گردد.

/ 0 نظر / 12 بازدید