دیروز از هر چه بود گذشتیم

دیروز از هر چه بود گذشتیم ، امروز از هر چه بودیم !

آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز !

دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود !

جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد.

الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم ، بصیرمان کن تا از مسیر بر نگردیم و آزادمان کن تا اسیر نگردیم. (التماس دعا)

/ 1 نظر / 26 بازدید
محمد

سلام الهی آمین! یاد و خاطره دفاع مقدسمان، گرامی باد. "آزمونی بزرگ برای احمدی نژاد" منتظر نقد و نظر شما هستم. یا علی